Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 17: BUDOWA SYSTEMU NTFS

 

 

1. OBSŁUGA DUŻYCH PARTYCJI I PLIKÓW
          Teoria: 264–1 klastrów
          Praktycznie (Windows obsługuje): 232–1 klastrów

          Domyślny klaster 4kB → maksymalna partycja 16TB

 

 

2. NAZWY PLIKÓW
          Maksymalna nazwa: 255 znaków
          Znaki są zakodowane w UNICODE (16 bitów)

 

 

3. UPRAWNIENIA DO DOSTĘPU DO DANYCH
          Istnieje 13 szczegółowych uprawnień
                    – uprawnienia predefiniowane

 

 

4. KOMPRESJA I SZYFROWANIE


5. PRZYDZIAŁY POWIERZCHNI DYSKOWEJ – QUOTA


6. MFT – GŁÓWNA TABLICA PLIKÓW – BAZA DANYCH

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA