Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 23: KOMUNIKACJA SIECIOWA – ADRESOWANIE

 

 

1. MODEL KOMUNIKACJI

 


19 - MODEL KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

2. KLASY ADRESÓW IP


          – KLASA A
                    – maksymalnie 127 sieci
                    – 224 hostów (formalnie 224–2 hostów)
                    – zakres IP: 0.0.0.0 – 127.255.255.255
                    – budowa adresu: 0…20 - KLASY ADRESOW IP - KLASA A

 

 

 

                    Przykład:
                              – IP: 11.30.50.60
                              – Sieć: 11.0.0.0
                              – Adres rozgłoszeniowy: 11.255.255.255

 

 


          – KLASA B
                    – 216–2 hostów
                    – zakres IP: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
                    – budowa adresu: 10…

 

 

21 - KLASY ADRESOW IP - KLASA B

 

 

 

                    Przykład:
                              – IP: 130.50.70.44
                              – Sieć: 130.50.0.0
                              – Adres rozgłoszeniowy: 130.50.255.255

 

           – KLASA C
                    – 28–2 hostów
                    – zakres IP: 192.0.0.0 – 233.35.49.0
                    – budowa adresu: 110…

 

 

 

22 - KLASY ADRESOW IP - KLASA C

 

 

 

 

                    Przykład:
                              – IP: 200.35.49.178
                              – Sieć: 200.35.49.0
                              – Adres rozgłoszeniowy: 200.35.49.255

 

 


          – KLASA D
                    – budowa adresu: 1110…
                    – klasa stosowana do transmisji multicastowej (transmisja jeden do wielu)

 

 


          – KLASA E
                    – budowa adresu: 11110…
                    – adresy rezerwowe

 

 

 

 

3. ADRESY BEZKLASOWE
          a) Zadanie
                    Chcemy podpiąć 14 komputerów

 

                    IP:    195    .    200    .    44    .    160
                               ↑            ↑             ↑            ↑
                        1111111.11111111.11111111.11110000
                               ↓            ↓             ↓            ↓
                             255    .    255    .   255   .    240

 

 

                    Adres sieci: 195.200.44.160
                    Urządzenie: 0.0.0.1

 

 


                    Maski podsieci:
                              A → 255.0.0.0
                              B → 255.255.0.0
                              C → 255.255.255.0


                              195.200.44.161/28
                                                          
                                                          ∟ liczba mówiąca ile jedynek jest w masce

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA