Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 46: ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

 

 

1. DEFINIOWANIE ALIASU – POLECENIA

          (definiowanie swoich poleceń w ramach powłoki, sesji)

          

          Synonim → (inaczej zwany) alias

 

 

          …# alias nowehaslo=’passwd’ → zmiana (w sesji) polecenia passwd na

                                                         nowehaslo (oba działają)

 

 

          …# alias cojest=’ps –u root | grep tty1’

 

 

          Aliasy na stałe zapisujemy w pliku .bashrc

                                                                      ↑

                                                            plik tekstowy odczytywany przy logowaniu –                                                                           „skrypt logowania” → Edycja: edytor NANO,                                                                           zapis po wprowadzeniu zmian.

 

 

 

2. ZMIENNE POWŁOKI (ZMIENNE ŚRODOWISKOWE)


          USER → nazwa użytkownika
          HOME → ścieżka do katalogu domowego
          PATH → ścieżki do plików wykonywalnych

 

          echo %PATH% (Windows) → echo $PATH (Linux)

          PATH=$PATH:. → nowa wartość PATH to bieżąca wartość + katalog bieżący (.)
                                   (W Linux : = w Windows ;)

 

 

          Konsola Linuxa nie domyśla śię że plik jest lub może być w katalogu bieżącym.

 

 

 

3. DEFINIOWANIE ZNAKU ZACHĘTY
          PS1 – od wartości tej zmiennej ależy znak zachęty

 

          …# PS1=”*>” → …*>_

 

          Klasyczna wartość zmiennej PS1:
                    PS1=”\u:\w:\d#”
                              u: → user
                              w: → ścieżka do katalogu
                              d → bieżąca data

          Polecenie działa tylko w bieżącej sesji. Aby zapisać zmiany

          trzeba zmodyfikować plik .bashrc.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA