Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 1: MIEJSCE ROLA I ZADANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO W OPROGRAMOWANIU KOMPUTERA


1. KOMPUTER
1 - KOMPUTER

2. DEFINICJA SYSTEMU OPERACYJNEGO

SYSTEM OPERACYJNY – (system nadzorczy, nadrzędny, sterujący) jest to zorganizowany zespół programów, które pośredniczą między sprzętem, a użytkownikami dostarczając im środków ułatwiających projektowanie, kodowanie, uruchamianie i eksploatację programów oraz w tym samym czasie sterują przydziałem zasobów dla zapewnienia efektywnego działania.


2 - SYSTEM OPERACYJNY3. OGÓLNA STRUKTURA SYSTEMU OPERACYJNEGO3 - OGOLNA STRUKTURA SYSTEMU OPERACYJNEGO

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA