Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 20: UPRAWNIENIA NTFS

 

 

1. ILOŚĆ UPRAWNIEŃ
          Istnieje 13 szczegółowych uprawnień do plików i folderów.

 

 

2. LISTA KONTROLI DOSTĘPU
          Lista kontroli dostępu zawiera wykaz kont i grup, które mają określone prawa

          dostępu do pliku lub folderu.

 

 

3. WIELOKROTNE UPRAWNIENIA NTFS – KUMULACJA UPRAWNIEŃ
          Dane uprawnienie możemy dla danego konta lub grupy zezwolić albo

          odmówić. Uprawnienie odmów ma priorytet nad uprawnieniem zezwalaj

          od wybranego obiektu sumując się dla konkretnego konta lub grupy.

 

 

4. DZIEDZICZENIE UPRAWNIEŃ NTFS
          Na każdym poziomie drzewa katalogów możemy wyłączyć dziedziczenie

          i nadać własne uprawnienia.

 

 

5. POJĘCIE WŁASNOŚCI OBIEKTU
          Przejmowanie na własność – może dokonać grupa Administratorzy oraz każdy,

          kto ma takie uprawnienie.

 

 

6. PRIORYTET UPRAWNIEŃ DO FOLDERU LUB PLIKU

 

 

7. UPRAWNIENIA NTFS W PRZYPADKU KOPIOWANIA LUB PRZENOSZENIA OBIEKTU
                    Przy kopiowaniu obiektów uprawnienia NTFS są zawsze dziedziczone z

          obiektu docelowego.

                    Przy przenoszeniu obiektu w ramach jednego woluminu uprawnienia

          NTFS nie ulegają zmianie.

                    Przenoszenie między różnymi woluminami – uprawnienia zachowują

          się jak przy kopiowaniu.

 

 

8. INSPEKCJA OBIEKTÓW

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA