Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 26: UDOSTĘPNIANIE FOLDERÓW W SIECI

 

 

1. KONFIGURACJA PROTOKOŁU TCP/IP – PODSUMOWANIE
          APIPA – autokonfiguracja
          Adresy prywatne: 169.254. … (255.255.0.0)

 

 

2. UDOSTĘPNIANIE
          net share
          net share bleble$ → opis udostępnionego katalogu

 

 

28 - UDOSTEPNIANIE ZASOBOW W SIECI

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA