Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 3: KONSOLA TEKSTOWA WINDOWS

 

1. NAZWY PLIKÓW I KATALOGÓW
        – Użyć w nazwie nie można:
                \ – katalog główny
                / – poprzedza przełączniki w poleceniu
                : – nazwa dysku
                * – symbol globalny, zastępuje dowolny ciąg znaków.
                ? – symbol globalny, zastępuje jeden dowolny znk
                 – dzięki wzięciu ciągu znaków w cudzysłów możemy używać spacji
                < – przekierowanie wejścia
                > – przekierowanie wyjścia
                | – przetwarzanie potokowe


2. ZNAKI GLOBALNE / SYMBOLE WIELOZNACZNE
        * – dowolny ciąg znaków
        ? – jeden dowolny znak


3. SPECJALNE NAZWY PLIKÓW
        con – standarowe urządzenie wejścia (klawiatura) / wyjścia (monitor)
        com1=aux … com9 – złącze szeregowe RS-232
        lpt=prn … lpt9 – złącze równoległe Centroniks – złącze drukarki
        nul – „czarna dziura” (służy do testowania poleceń)


4. PODSTAWOWE POLECENIA KONSOLI
        type – wyświetla zawartość pliku tekstowego (przy innego typu plikach wyświetla krzaczki)
        rename (ren) – zmiana nazwy (ren ble.bat umba.bat)
        cls – czyszczenie okna konsoli
        date – odczyt lub zmiana daty systemu
        time – odczyt lub zmiana czasu systemu
        attrib – zmiana atrybutów plików (cech, właściwości) (attrib –r –s +a .doc)


        ATRYBUTY:
        R – tylko do odczytu
        S – plik systemowy
        H – plik ukryty
        A – plik do archiwizacji

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA