Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 5: PROGRAMY WSADOWE Z PARAMETRAMI - POLECENIE SET /P


1. PARAMETRY PLIKÓW WSADOWYCH
          – Parametry formalne: %1, %2%9, %*, %0
                    %* – wartości aktualne wszystkich parametrów
                    %0 – nazwa pliku wsadowego

          Parametry aktualne – wartość tych parametrów jest podawana

             podczas uruchamiania pliku wsadowego.


2. PRZYKŁAD PLIKU WSADOWEGO Z PARAMETRAMI
          @echo off
          echo %1
          echo %2
          echo %4
          echo %*
          echo Nazwa pliku %0
          pause

                    Plik zapisujemy: D:\roboczy\umba.bat
                    Uruchamiamy plik z poziomu CMD: D:\roboczy\umba.bat ala ola jan


3. POLECENIE SET Z PRZEŁĄCZNIKIEM P
          set /p x=”Podaj wartość zmiennej X: ”
          x to nazwa zmiennej
          Wartość wpisana w ” ” po znaku = to monit


4. PRZYKŁAD UŻYCIA POLECENIA SET
          @ echo off
          set /p nazwa=”Podaj nazwe katalogu: ”
          md D:\roboczy\%nazwa%
          pause

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA