Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

ZAGADNIENIE 2: PARAMETRY HASEŁ W SYSTEMIE LINUX

 

 

            Zakładając konto w systemie Linux nie wystarczy w konsoli wpisać polecenia:

useradd –m bolek.

 

            Aby nasze konto było aktywne musimy zmodyfikować troszkę plik /etc/shadow przypisując hasło do danego konta. Pozwoli nam to uczynić polecenie passwd.


            Dodajmy więc nasze hasło użytkownikowi bolek. W konsoli wpisujemy polecenie:

passwd bolek

 

            I to jest cała polityka, ponieważ po wpisaniu tego polecenia system zapyta nas o hasło dla danego użytkownika.

 


            Ktoś pyta: „Czy na tym rola tego polecenia się kończy?” Odpowiadam: Ależ oczywiście, że nie. Istnieje taki twór jak parametry haseł – przełączniki polecenia passwd pozwalające zmodyfikować takie wartości pliku /etc/shadow jak: minimalny i maksymalny okres ważności hasła, okres ostrzegania przed wygaśnięciem hasła itd.

 

 


            Modyfikując parametry hasła przydadzą się nam takie przełączniki:

–n [min] → przełącznik ten rządzi minimalnym okresem ważności hasła
–x [max] → przełącznik ten rządzi maksymalnym okresem ważności hasła
–w [warn] → przełącznik ten rządzi okresem ostrzegania przed wygaśnięciem hasła
–i [inactive] → przełącznik ten rządzi okresem przez który po wygaśnięci hasła możemy je jeszcze zmienić
–l [lock] → przełącznik ten służy do blokowania konta
–u [unlock] → przełącznik ten służy do odblokowywania konta

 

 

 

 

 

 

54 - OS CZASU - PASSWD W LINUX

 

 

 

 

 

            Spróbujmy ustawić parametry hasła użytkownika bolek jak na powyższej osi czasu, za pomocą jednego polecenia. Użyjemy w tym celu przełączników: n, x, w, i.


Całość polecenia będzie wyglądała tak:
passwd –n 10 –x 30 –w 5 –i 7 bolek

 

 

            Aby sprawdzić czy podane parametry zostały zapisane musimy wyświetlić sobie plik /etc/shadow. Zrobimy to za pomocą polecenia:

cat /etc/shadow

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA