Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 11: ZARZĄDZANIE DYSKIEM TWARDYM

 

 

1. FIZYCZNA BUDOWA DYSKU TWARDEGO

 

9 - FIZYCZNA BUDOWA DYSKU TWARDEGO

 

 

 

 

 

 

2. DYSK TWARDY Z PUNKTU WIDZENIA SYSTEMU OPERACYJNEGO
          System operacyjny widzi dysk twardy jako ciąg ponumerowanych klastrów.


          Formatowanie – proces tworzenia klastrów.

 

 

10 - DYSK TWARDY Z PUNKTU WIDZENIA SO

 


                    Domyślny klaster dla systemu NTFS – 4 kB
                    1 kB = 1024 B

 

 

 

 

 

 

3. PODZIAŁ DYSKU NA PARTYCJE – STYL PARTYCJONOWANIA – MBR

          W tym stylu maksymalnie możemy utworzyć 4 partycje (3 podstawowe i 1 rozszeżoną)

 

 

11 - PODZIAL DYSKU NA PARTYCJE

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA