Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 10: PROFILE UŻYTKOWNIKA

 

1. PODMIOTY ZABEZPIECZEŃ
          Konto użytkownika – podstawowy podmiot zabezpieczeń (SID)

8 - GRUPA

2. CO TO JEST PROFIL I KIEDY POWSTAJE
          C:\Użytkownicy
                  |– testprofil użytkownika (powstaje przy pierwszym logowaniu)

 

          

          Profil DEFAULT – profil domyślny/wzorcowy (na jego podstawie system

                                       tworzy profile użytkowników)


3. PODZIAŁ PROFILI
          profil lokalny – przechowywany w komputerze
          profil mobilny – przechowywany na serwerze (domena Windows)
          profil obowiązkowy – zmiany nie są zapamiętywane


4. NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PROFILAMI
          Panel sterowania > System > Zaawansowane zadania systemu
         

          Automatyczne logowanie: NETPLWIZ (przystawka systemowa)

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA