Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 13: PODSTAWOWE FUNKCJE LOGICZNE

 

 

1. ILOCZYN LOGICZNY (KONIUNKCJA) – I (AND)

 

13 - BRAMKA AND

 

     0 – fałsz
     1 – prawda

 

 


         

         Tabela prawdy:
                              

a

b

y

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

 

 

         np.
         14(10)              1110
         5(10)             × 0101 (iloczyn)
                                 0100

 

 

 

 

 

2. SUMA LOGICZNA (ALTERNATYWA) – LUB (OR)

 

14 - BRAMKA OR

 

 

 

          Tabela prawdy:

 

a

b

y

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

3. NEGACJA – NIE (NOT)

 

15 - BRAMKA NOT

 

 

 

          Tabela prawdy:

 

a

y

0

1

1

0

 

 

 

 

 

 

4. PRZYKŁADOWY SYSTEM KODOWANIA LICZB UJEMNYCH
          Przykład kodowania liczby ujemnej w systemie uzupełnień do 2 (U2)

 

          Mamy do dyspozycji 8 bitów

 

                    –35(10)

                    |–35| = 35(10) = ???(2)


                    35 ÷ 2 |1

                    16 ÷ 2 |0

                      8 ÷ 2 |0

                      4 ÷ 2 |0

                      2 ÷ 2 |1

                      1 ÷ 2 |1

 

 

                    00100011

                                   ↓ Negacja

                    11011100

                                   ↓ +1

                    11011101

                    

                    Pierwszy znak mówi systemowi o tym, że liczba jest ujemna

                   

 

 

 

                    +35       00100011

                     -35       11011101

 

                                100000000

 

 


          W systemie U2:
          Na 8 bitach można zapisać liczby z przedziału <–128, 127>

 

 

 


5. ZADANIE
          a) Przelicz liczbę 25(10) na system binarny

                    25 ÷ 2 |1

                    12 ÷ 2 |0

                      6 ÷ 2 |0

                      3 ÷ 2 |1

                      1 ÷ 2 |1

                            0 |0

 

                    25(10) = 11001(2)

 

 

          b) Przelicz liczbę 25(10) na system ósemkowy

                    25 ÷ 8 |1

                      3 ÷ 8 |3

                            0 |0

 

                    25(10) = 31(8)

          

 

          c) Przelicz liczbę 25(10) na system szesnastkowy

                    25 ÷ 16 |9

                      1 ÷ 16 |1

                              0 |0

 

                    25(10) = 19(16)

 

 

 

 

6. MAKSYMALNY ROZMIAR PARTYCJI W STYLU PARTYCJONOWANIA MBR
          4B = 32b
          Sektor = 512B

         

          4B – liczba sektorów w partycji

 

          Maksymalna partycja:
          232×29B = 241B = 2TB

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA