Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 14: ZARZĄDZANIE DYSKAMI

 

 

1. PODZIAŁ DYSKU NA PARTYCJE
          – Styl partycjonowania MBR (Master Boot Record)
                                                      
                                                      ∟ Tablica partycji

 

 

2. ZARZĄDZANIE DYSKAMI Z POZIOMU POLECENIA TEKSTOWEGO (DISKPART)

 

 

 

3. KORZYSTANIE Z PROGRAMU DISKPART W TRAKCIE INSTALACJI WINDOWS 7
          Uruchamianie konsoli CMD: Shift + F10

 

 


          Przygotowane odzywki w pliku: dyski.txt (na pendrive)
                    select disk 0
                    clean
                    create partition primary size=100
                    format fs=NTFS label=System
                    active
                    create partition primary size=20000
                    format fs=NTFS label=Windows
                    assign letter=C
                    exit

 

 

 

 

                    diskpart /s f:\dyski.txt – uruchamianie diskpart w trybie wsadowym
                                             
                                             ∟ ścieżka do pliku w którym zapisane mamy polecenia

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA