Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 15: SYSTEMY PLIKÓW FAT

 

 

1. FAT
          FAT File Allocation Table – tablica alokacji plików

 

 

 

2. TYPY SYSTEMÓW FAT
          – FAT12                 – 12 bitów przeznaczonych na numer klastra
          – FAT16 (FAT)        – 16 bitów przeznaczonych na numer klastra
          – FAT32                 – 28 bitów przeznaczonych na numer klastra
          – exFAT (FAT64)    – 64 bity przeznaczone na numer klastra

 

 

 

3. DEFRAGMENTACJA DYSKU
          Defragmentacja – każdy plik będzie zajmował kolejne klastry

          

          exFAT:
          limit wielkości pliku 264b = 16 exabajtów

 

 

          Maksymalna wielkość partycji FAT32:
                    228      ×     26   ×     210 = 244 = 24×240 = 16TB
                    ↑                 ↑            ↑
             il. klastrów     rozmiar    kB


          

W systemie Windows można sformatować maksymalną partycję 32GB w systemie FAT32, ponieważ narzędzia systemowe nie pozwalają stworzyć większej partycji.

 

 

          Implementacja – praktyczna realizacja

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA