Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 29: KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

1. PEŁNA KOPIA ZAPASOWA

 


2. RÓŻNICOWA KOPIA ZAPASOWA
          W kopii różnicowej znajdą się zmienione dane od ostatniej pełnej kopii

          zapasowej.

 

 

3. PRZYROSTOWA KOPIA ZAPASOWA
          W przyrostowej kopii zapasowej znajduje się wszystko od ostatniej

          dowolnej kopii zapasowej. Przy tego rodzaju kopiach zapasowych

          programy archiwizujące wykorzystują atrybut „Plik jest gotowy

          do archiwizacji”.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA