Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 30: USŁUGI SYSTEMU WINDOWS

 

 

1. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
          Komputer PPM → Zarządzaj → Usługi i aplikacjie → Usługi

 

 

2. TYP URUCHOMIENIA USŁUG
          – Automatyczny – przy starcie systemu
          – Ręczny – usługa uruchamia się podczas zapotrzebowania
          – Wyłączony – żadna siła nie uruchomi danej usługi

 

 

3. ZAKŁADKA ZALEŻNOŚCI
          – Możemy sprawdzić od jakich usług zależy dana usługa
          – Możemy sprawdzić jakie usługi zależą od wybranej usługi

 

 

4. KONFIGURACJA SYSTEMU – PRZYSTAWKA MSCONFIG

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA