Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 31: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. SZYFROWANIE.

 

 

1. PODSTAWOWE POJĘCIA
          KRYPTOGRAFIA
                    Dane poddawane szyfrowaniu – dane jawne
                    Zaszyfrowana postać danych – kryptogram
                    Klucz szyfrowania
                    Klucz rozszyfrowujący

 

 

2. PROSTE SZYFRY

 

 

31 - PROSTE SZYFRY

 

 

 

 

          – Szyfrowanie symetryczne:
                    – Klucz A = Klucz B

 

          – Szyfrowanie asymetryczne (szyfrowanie z kluczem publicznym)

 

 

 


          Algorytmy szyfrowania z kluczem publicznym używają pary kluczy

 

 

 

 

 

 

32 - SZYFROWANIE ASYMETRYCZNE

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA