Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 35: LINUX (UNIX) – WPROWADZENIE

 

 

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

 


2. CHĘĆ ZMIANY HASŁA – passwd

 


3. ODPOWIEDNIK SID (WINDOWS) W LINUXIE – ID

 


4. POLECENIA LINUXA:
          – Alt+F1 (do F7) – przełączanie między terminalami
          Who / finger – informacja o aktualnie zalogowanych użytkownikach
          Exit – wylogowanie z systemu

 

 

5. POMOC SYSTEMOWA

          man nazwa_polecenia


          Pomoc systemową opuszczamy klawiszem Q

 

          man passwd
          man man
          apropos polecenie (Przeszukiwanie man)

 

 

6. SKŁADNIA POLECEŃ
               ls                     –al                     /etc
               ↑                        ↑                         ↑
        Polecenie          przełączniki     argument polecenia

 

 

          / → katalog główny (root)

 

          ls (Linux) = dir (Windows) → wyświetlanie zawartości / listowanie

 

 

          Przełączniki:
                    a – wyświetl ukryte pliki
                    l – wyświetl szczegóły (wyświetlanie w długim formacie)

 

 

7. STRUKTURA KATALOGÓW

          \home                       = Users (Windows)
               |– adam
                     ↑
                Domowy katalog konta adam – ~

 

          cd ~ – przejdź do katalogu głównego konta adam
          pwd   =   cd (Windows) → pokaż na której gałęzi drzewa katalogów siedzę

 

 

                    \ → katalog główny
                    . → katalog bieżący
                    .. → katalog nadrzędny
                    ~ → katalog domowy

 

 


8. OBSŁUGA KATALOGÓW
          cd – zmień katalog
          ls – wyświetl zawartość katalogu

 

 

 

                    drwxr-xr-x

 

 

 

          – „d” – katalog
          – „” – zwykły plik

          r – odczyt

          w – zapis
          x – wykonanie

 

 


          mkdir ./xyz – utwórz katalog xyz w katalogu bieżącym
          mkdir ../xyz – utwórz katalog xyz w katalogu nadrzędnym
          rmdir ~/xyz – usuń katalog xyz z katalogu głównego
          rmdir ./xyz – usuń katalog xyz z katalogu bieżącego

 

 

9. OBSŁUGA PLIKÓW
          cp – kopiowanie plików

          cp abc.txt xyz.txt – kopiowanie pod nową nazwę do katalogu bieżącego


          rm – usówanie plików (–r → kasowanie struktur katalogów)


          mv – przenoszenie / zmiana nazwy


          touch – tworzenie pustego pliku

 

 

          ZNAKI GLOBALNE:
                    – * – dowolny ciąg znaków
                    ? – jeden dowolny znak
                    [xyz] – jeden dowolny znak z wymienionych

 

 

10. WYSZUKIWANIE PLIKÓW
          – whereis
          – locate
          – find

 

 

11. PRAWA DOSTĘPU
          chmod – zmiana uprawnień do pliku

                    chmod 777 plik.txt

 

          drwxrwxrwx

 

          777 - wszystko wszytskim dodajemy

          000 - wszystko wszystkim zabieramy

 


          chown – zmiana właściciela

          ln – tworzy dowiązanie twarde
          ln –s – tworzy dowiązanie symboliczne (skrót w Windows)

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA