Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 36: LINUX – KONSOLA TEKSTOWA

 

 

1. PRACA Z WIELOMA TERMINALAMI

 

 

41 - PRACA Z WIELOMA TERMINALAMI

 

 

 

 

 


2. UZYSKIWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH
          – whoami → Kim ja jestem? Odpowiedź: nazwa konta
          who am i → Odpowiedź: adam tty1 10:53
           finger root → informacje o użytkowniku root


          ...$ sudo → wykonaj w imieniu Super Usera

 

 

3. GRUPOWANIE POLECEŃ
          …$ pwd; cd /media; pwd → pokaż gdzie jestem, przejdź do katalogu media,
                                                   pokaż gdzie jestem

 

 

4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI
           ls –l . → wypisz dane w długim formacie o katalogu bieżącym
           → zwykły plik
          d → katalog
          l → link (dowiązanie symboliczne)
          b → blok specjalny

 

           zwykły plik
          ↓                   ↓
          tekst      plik binarny

 

 

          Polecenia Linux (porównanie z Windows):
                    ls                      →    dir
                    chmod             →    zmiana uprawnień
                    cp                    →    copy
                    rm                   →    del
                    mv                   →    ren
                    mkdir               →    md
                    cd (., .., /, ~)    →    cd (., .., \)
                    touch               →    tworzenie pustych plików

 


                    * – dowolny ciąg znaków
                    ? – jeden dowolny znak
                    [xyz] – jeden znak z wymienionych
                    [^xyz] – jeden znak z niewymienionych

 

 


                    ls –l plum.txt
                    

                   

42 - POLECENIE LS -L - WYSWIETLANIE W DLUGIM FORMACIE

 

 

 

 

 

5. ZMIANA UPRAWNIEŃ
          chmod 444 bleble           |           chmod ugo=/–/+r bleble

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA