Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 37: KOMPRESJA I ARCHIWIZACJA

 

 

1. RODZAJE ARCHIWIZACJI

 

 

44 - RODZAJE ARCHIWIZACJI

 

 

 

 

 

2. KOMPRESJA PLIKÓW

 

 

45 - KOMPRESJA PLIKOW

 

 

 

 

 

3. PRZYKŁADY KOMPRESJI PLIKÓW W LINUXIE
          Programy:
                     gzip
                    bzip2

 


          Kompresja:
                    – gzip –c services > services.gz
                    – bzip2 –c services > services.bz2

 

 

          Dekompresja:
                    – gunzip –c services.gz > services.1
                    – bunzip –c services.bz2 > services.2

 


4. TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ
          tar (tape archive)

                    tar –cvf archiwum.tar services inittab
                    tar –xvf ./archiwum.tar

 

 

          Przełączniki tar:
                    c – łączy pliki w archiwum
                    v – wyświetlanie informacji o pracy programu
                    f – zapisuje archiwum w pliku o podanej nazwie
                    x – rozpakowanie archiwum na pliki

 

 


5. POWTÓRZENIE PRZED SPRAWDZIANEM
          1. cd / → katalog główny


          2. cd . → nic się nie stanie – formalny zapis


          3. cd .. → katalog nadrzędny


          4. cd ~ → katalog domowy zalogowanego użytkownika


          5. ls –l ~ → wyświetl w długim formacie zawartość katalogu domowego

 

                              zalogowanego użytkownika


          6. mkdir ~/kat1 → stwórz katalog kat1 w katalogu domowym

                                        zalogowanego użytkownika


          7. mkdir –p ~/kat1/kat2/kat3 → utwórz strukturę katalogów


          8. cd ~/kat1/kat2 → przejdź do katalogu kat2


          9. touch ~/bleble.c


          10. cp ~/*.txt ~/kat1


          11. rm ~/kat1/kat2/*


          12. locate /*mozilla*


          13. locate /usr/*mozilla*


          14. find /usr –name *mozilla*


          15. find . –mtime –1 –type f –exec tar –cvzf arch.tar.gz {}\, → szukaj

                              w katalogu bieżącym wszystkich plików, które zostały

                              zmodyfikowane ostatniej doby, typ plików – zwykłe pliki (f)

                              wykonaj archiwizację z plików znalezionych przez find. Powstanie plik                                             arch1.tar.gz.


                    Przełączniki:
                              exec → pozwala podać kolejne polecenie po find
                              cvzf → przełączniki tar

 


          16. find /usr/bin –size +10 –size –100 –type f –exec cp {} ~/kat1/kat2\;


          17. chmod g+w ./plik.txt


          18. chmod u-w ./plik.txt


          19. chmod o+x ./plik.txt


          20. chmod 754 ./plik.txt

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA