Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 39: POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z KLASY PIERWSZEJ

 

 

SYSTEMY OPERACYJNE
KL. 2


 

1. ZNAKI SPECJALNE
          – \ → katalog główny
          / → poprzedza przełączniki w CMD
          : → część nazwy dysku
          * → dowolny ciąg znaków
          ? → zastępuje jeden dowolny znak
           → pozwala używać spacji w ciągu znaków
          < → przekierowanie wejścia
          > → przekierowanie wyjścia
          | → przetwarzanie potokowe
          . → katalog bieżący


          dir /a-d → wyświetl nie katalogi
          dir *.ini → wyświetl wszystkie pliki ini z katalogu bieżącego
          dir ???.* → wyświetl wszystkie pliki mające w nazwie 3 znaki
          md adam ewa → utworzy w katalogu bierzącym katalogi adam i ewa
          md ”adam ewa” → utworzy w katalogu bierzącym katalog adam ewa

 

          Maksymalna ścieżka jaką może przetworzyć system to ok. 255 znaków.

 

 

2. ŚCIEŻKA WZGLĘDNA I BEZWZGLĘDNA
          ..\..\.. → ścieżka względna
          C:\Windows → ścieżka bezwzględna

 

          C:\Windows>_ → Prompt

          \Użytkownicy\Adam → Ścieżka


          C:\Użytkownicy\Adam → Ścieżka poprzedzona nazwą dysku

 

          ZAPAMIĘTAJ! Ścieżka prowadzi do katalogu lub pliku!

 

 

3. SPECJALNE NAZWY PLIKÓW.
          nul – plik „zbiór pusty” – informacja znika – czarna dziura
          con – na wejściu klawiatura, na wyjściu monitor


          copy con plik.txt → kopiuje z klawiatury do pliku plik.txt.
          Kombinacją Ctrl+Z zamykamy komunikację.


          auxcom1 → nazwy starożytnych portów szeregowych – RS232
          com1com9 → nazwy starożytnych portów szeregowych – RS232


          prnlpt1 → port drukarki CentonicsIEEE1284
          lpt1lpt9 → port drukarki CentronicsIEEE1284

 

 

4. POLECENIA
          cd → wyświetl lokalizację
          cd C:\Windows\System32 → przechodzi pod ścieżkę, ale nie zmieni napędu
          c: → zmiana napędu
          dir → wyświetl zawartość katalogu
          dir /a–d → wyświetl nie pliki
          type → wyświetla zawartość pliku
          copy → kopiowanie pliku
          move → przenoszenie pliku
          xcopy → kopiowanie struktur katalogów z plikami
          copy nul d:\kwakwa.txt → kopiuj nic do kwakwa.txt – utworzy pusty plik
          ren → zmiana nazwy
          md → tworzy katalog
          rd → kasuje katalog
          del → kasuje pliki
          date time → odczyt daty i czasu

 

 

5. INNE
          d:\> notepad.exe → otwiera notatnik


          path → zmienna systemowa / zmienna środowiskowa
          echo %path% → wypisuje wartość zmiennej path


          cd %SystemRoot% → przechodzi pod ścieżkę \Windows


          set /p bleble=”Monit” → tworzy zmienną tymczasową

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA