Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 40: PRZEGLĄD POLECEŃ DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

 

 

1. PRZYPISANIE APLIKACJI DO ROZSZERZENIA NAZWY PLIKÓW
          assoc – wyświetla listę rozszeżeń i identyfikatory
                    assoc .doc=word.Document.8
                                            
                                            ∟ Identyfikato programu – ProgID

 

          ftype – wyświetla ścieżki i identyfikatory
                    Word.Document.8=”C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\WORDVIEW.EXE” /n /dde

 

 

2. ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM SIECIOWYM
          netsh – zarządzanie siecią
          netsh dump > konfiguracja.txt – export ustawień
          netsh exec konfiguracja.txt – import ustawień

 

 

3. ZARZĄDZANIE DYSKAMI
          diskpart

 

 

4. POLECENIA KOPIOWANIA
          copy źródło cel → tylko do plików
          xcopy źródło cel → struktury katalogów z plikami
          robocopy → źródło = cel

 

 

5. POLECENIA CMD
          pushd \ → zapamiętuje lokalizację i przechodzi do \
          popd → przechodzi do zapamiętanej ścieżki (pushd)
          attrib → ustawianie atrybutów pliku
          cipher → szyfrowanie
          compact → kompresowanie (FAT)
          expand → rozkompresowywanie (FAT)
          deltree → kasowanie struktur
          icscls → obsługa NTFS
          makecab → tworzenie archiwów cab (pliki samorozpakowywujące się)
          move → przenoszenie / zmiana nazwy
          recover → odzyskiwanie plików
          replace → zamienia pliki
          comp → porównuje wartości plików (bajt po bajcie)
          fc → porównuje pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między nimi
          dir /a–d /b → „gołe” nazwy plików – bez dat etc.
          findstr → szuka łańcuchów znakowych
          string → łańcuch znakowy
          type → wypisuje zawartość pliku
          chkdsk → skanowanie dysku
          convert → konwertowanie z FAT na NTFS
          defrag → defragmentacja
          diskpart → zarządzanie dyskami
          format → formatowanie
          label → etykieta dysku
          subst → „zamiana folderu na dysk”

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA