Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 50: URUCHAMIANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO.

 

 

1. BIOS | UEFI

 

 

51 - BIOS - UEFI - FIRMWARE

 

 

 

 

 

 

 

52 - BIOS UEFI - BOOTOWANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - BOOTLOADER

 

 

 

 


2. MENEDŻER STARTOWY

Do Windows XP – boot manager (NT Loader – plik NTLDR)

                                                               ↑

                                           Plik konfiguracyjny: boot.ini

 

 

Od Windows Vista – dane potrzebne do rozruchu są przechowywane w:

Magazyn danych konfiguracji rozruchu (BCD → Boot Configuration Data)

                                                                         ↑

                                                                 EDYCJA

                                      ↓                              ↓                          ↓

                                 Zakładka              BCDEdit.exe            EasyBCD

                       Właściwości systemu                               (niezależny producent)

               → uruchamianie i odzyskiwanie

                         (msconfig.exe)

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA