Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 7: PĘTLA ITERACYJNA FOR

 

 

 

1. PLIK WSADOWY
for %%w in (kwa, kwakwa, kwakwakwa) do echo %%w

 

Zmienna licznikowa przyjmie kolejno wartości zbioru z nawiasu
Wynik działania: wyświetlenie w konsoli: kwa, kwakwa, kwakwakwa.

 

 

2. PLIK WSADOWY

for /l %%i In (5, 2, 13) do md d:\roboczy\ble%%i

 

Zmienna licznikowa przyjmie wartość 5 i będzie dodawać do niej 2.
Ostatnia wartość nie może przekroczyć 13.
Wynik działania: utworzenie katalogów ble5, ble7, ble9, ble11, ble13.

 

 

3. PLIK WSADOWY
for %%k in (*.doc) do del %%k

 

Polecenie skasuje wszystkie pliki *.doc z katalogu bieżącego.

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA