Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 8: KONTO UŻYTKOWNIKA WINDOWS


1. ZASIĘG KONTA
          – konto lokalne
          – konto domenowe2. PROCES LOGOWANIA
          Proces logowania jest związany ze sprawdzeniem tożsamości użytkownika                           (uwierzytelnianie). Po zalogowaniu system dokonuje autoryzacji.

          Autoryzacja – określenie praw i uprawnień użytkownika
          Prawo – np. do zamykania systemu
          Uprawnienie – np. do kasowania plików3. ZABEZPIECZANIE KONT UŻYTKOWNIKA
          System operacyjny widzi konto jako numer SID (Security IDentifier)
          Odczytywanie SID: whoami /all /fo list4. ZASADY HASEŁ
5. ZASADY BLOKOWANIA KONTA

          Edytor zasad grupy:    gpedit.msc
          Przystawka:                   secpol.msc

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA