Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 15: ROZWIĄZUJEMY SPRAWY RODZINNE (p. s. 105-111)

 

 

 

* Przedstawienie uczestników i przebiegu procesu sądowego cywilnego; uzasadnienie znaczenia mediacji.

 

 

 

 

1. Konflikty w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania:

- gdzie szukać pomocy,
- mediacje rodzinne.

 

2. Geneza, przebieg i konsekwencje rozwodów;

- alimenty.

 

3. Testamenty i spadki.

 

 

 

 


Zadanie domowe.

Wypisz co najmniej 10 przyczyn rozpadu małżeństw w Polsce i dopisz obok każdej z przyczyn po 1 sposobie ich zapobiegania.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA