Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 14: UCZESTNICZYMY W PROCESIE CYWILNYM (p. s. 98-104)

 

 

 

* Przedstawienie uczestników i przebiegu procesu sądowego cywilnego; uzasadnienie znaczenia mediacji;


* Napisanie pozwu w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (według wzoru).

 

 

 


1. Prawo cywilne i sądowy proce cywilny:

- uczestnicy procesu cywilnego,
- przebieg procesu cywilnego.

 

2. Prawa i obowiązki stron procesu cywilnego.

 

3. Mediacje w sprawach cywilnych.

 

4. Pozew w sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

 

 

 

 

Zadanie domowe.
Wykonaj polecenie 2-gie z PP; wykorzystaj wzór z podr. - str. 218.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA