Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 17: POZNAJEMY ORGANY ŚCIGANIA (p. s. 118-125)

 

 

 

* Charakterystyka najważniejszych zadań prokuratury i policji.


* Przedstawienie uprawnień policjantów i innych służb porządkowych. Rozpoznawanie przejawów naruszenia tych uprawnień.

 

 

 

 

1. Organy ścigania w Polsce:

a) prokura,
b) policja,
c) straż miejska i gminna,
d) Straż Ochrony Kolei,
e) Straż Graniczna.

 

2. Zadania poszczególnych organów porządku publicznego.

POJĘCIA: asesor prokuratorski, asesor sędziowski, IPN, CBŚ, immunitet, etyka, kodeks etyki zawodowej, MSWiA

 

 

 


Zadanie domowe
1. Wypisz po 2-3 zadania polskich służb porządkowych wymienionych w zad. 2 – podr. str. 125.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA