Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 18: SPOTYKAMY SIĘ Z FUNKCJONARIUSZEM (p. s. 126-133)

 

 

 

* Nawiązanie kontaktu (osobistego, telefonicznego, mailowego) z funkcjonariuszem policji (np. dzielnicowy) i na podstawie uzyskanych informacji porządzenie notatki lub wykresu, dotyczącego przestępczości w swojej okolicy.

 

 

 

 

1. Uprawnienia służb porządkowych w Polsce: policji i pracowników ochrony:

a) odróżnianie zatrzymania od aresztu tymczasowego,
b) mandaty i punkty karne.

 

2. Prawa obywatelskie.

POJĘCIA: wykroczenie, przestępstwo

 

 

 


Zadanie domowe
Wypisz po 3 korzyści i zagrożenia działalności polskiej policji.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA