Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 20: POZNAJEMY KONSEKWENCJE SWOICH CZYNÓW (p. s 142-150)

 

 

 

* Na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze).


* Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów, narkotyków. Konsekwencje łamania tych przepisów.

 

 

 

 

1. Używki i środki odurzające: papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki:

a) przyczyny i skutki stosowania ww. substancji,
b) zakres odpowiedzialności dorosłych i nieletnich w zakresie ww. środków,
c) przeciwdziałanie stosowaniu używek:

- prewencja,
- środki wychowawcze,
- środki poprawcze.

 

2. Umiejętność kierowania własnym życiem i kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

POJĘCIA: wyroby tytoniowe, narkomania, dopalacze, demokracja, resocjalizacja,
Pomarańczowa Linia

 

 

 


Zadanie domowe
Wypisz w punktach środki prewencji uzależnień.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA