Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 19: UNIKAMY ZAGROŻEŃ – DBAMY O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO (p. s. 134-141)

 

 

 

* Przestępstwa, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie. Próby ich uniknięcia i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia.

 

 

 

 

1. Znaczenia pojęć:

- pedofilia,
- kazirodztwo,
- gwałt (molestowanie seksualne),
- pornografia (teleinformatyczna i kinowa).

 

2. Handel ludźmi (prostytucja, niewolnictwo, praca przymusowa):

- charakterystyka zjawiska,
- działalność organizacji i instytucji przeciwdziałających temu procederowi oraz niosących pomoc osobom poszkodowanym i ich rodzinom:

* MSWiA, * Fundacja LaStrada, * Fundacja „Dzieci Niczyje”,
* Fundacja ITAKA.

 

3. Przemoc w rodzinie:

- przejawy pomocy fizycznej i psychicznej,
- Niebieska Karta i Błękitna Linia,
- rodzaje pomocy osobom pokrzywdzonym.

 

4. Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

POJĘCIA: wstępni, zstępni

 

 

 


Zadanie domowe
Przedstaw w punktach procedury szukania pomocy w razie doznania przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA