Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 24: ROZPOZNAJEMY PRZEJAWY ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA (p. s. 173 – 181)

 

 

 

>>>>>>>>>>>> PROJEKT EDUKACYJNY <<<<<<<<<<<

 

 

„CZYJE PRAWA NA ŚWIECIE LICZĄ SIĘ NAJBARDZIEJ ? – SPARWIEDLIWOŚĆ VEL NIESPRAWIEDLIWOŚĆ PRAWNA?”

 

 

 

 

* Wyszukiwanie w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacji o przypadkach łamania praw człowieka na świecie.


* Udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub innych praw i wolności.


* Znaczenie prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.

 

 

 

1. Prawa człowieka:

a) łamanie praw człowieka – przykłady,
b) kara śmierci jako przykład łamania praw człowieka,
c) prywatność i ochrona danych osobowych,
d) media, a prawa człowieka.

 

2. Rozwój krytycznego myślenia poprzez samodzielne formułowanie i uzasadnianie własnego stanowiska.

 

 

 


Zadanie domowe

Podaj po 2 argumenty za i przeciw karze śmierci. Napisz z którym stanowiskiem się utożsamiasz.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA