Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 23: ZNAMY PRAWA CZŁOWIEKA (p. s. 164-172)

 

 

 

* Podstawowe prawa i wolności człowieka; ich powszechność, przyrodzoność i niezbywalność.


* Najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

 

 

 

 

1. Prawa człowieka:

a) podstawowe prawa człowieka oraz ich uniwersalizm, indywidualizm,
b) trzy generacje praw człowieka i ich zakres.

 

2. Prawa dziecka na świecie.

 

3. Zasadność istnienia praw człowieka i obywatela.

 

4. Konieczność poszanowania i przestrzegania praw człowieka.

 

 

 


Zadanie domowe

Wypisz 5 praw, których muszą przestrzegać wobec Ciebie Twoi bliscy i znajomi.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA