Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 27: ROZPOZNAJEMY PRZEJAWY NIETOLERANCJI (p. s. 194-201)

 

 

 

* Przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii. Uzasadnienie potrzeby przeciwstawiania się tym postawom. Możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równouprawnienia.

 

 

 

1. Tolerancja i nietolerancja;

- postawy tolerancji i nietolerancji.

 

2. Dyskryminacja – rodzaje i przejawy.

 

3. Pluralizm społeczny i polityczny.

 

4. Zrozumienie złożoności świata, w którym każdy człowiek ma prawo do swojego miejsca i przestrzeni życiowej.

 

 

 


Zadanie domowe
Wypisz 5 grup osób wykluczonych w Polsce i dopisz po 1 sposobie możliwych eliminacji tego wykluczenia.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA