Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 28: STAJEMY W OBRONIE INNYCH (p. s. 202-209)

 

 


* Przykłady działań, podejmowanych przez ludzi i organizacje pozarządowe, broniących praw człowieka. Włączanie się (w miarę możliwości) w wybrane działania (np. podpisanie apelu, prowadzenie zbiórki darów).

 

* Wyszukiwanie informacji o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektowanie działań, które mogą temu zaradzić.

 

 

 

1. Wolontariat i działania wolontariuszy dla dobra innych.

 

2. Pomoc humanitarna na świecie.

 

3. Polskie organizacje zajmujące się pomocą:

- PAH, - AI, - Greenpeace, - Caritas

 

4. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

 

5. Konieczność ochrony przyrody i praw zwierząt.

 

6. Zrozumienie potrzeby postaw obywatelskich oraz pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych, zwłaszcza słabszych i skrzywdzonych;

- rozwijanie poczucia wspólnoty oraz potrzeby niesienia pomocy innym.

 

 

 


Zadanie domowe

Wymień 3 organizacje organizujące wolontariat na terenie Nowego Sącza.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA