Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 9: POLECENIA TEKSTOWE – PODSUMOWANIE

 

 

 

1.NA SPRAWDZIAN:

          1. Znaczenie znaków:
                    /, \, :, *, ?, <, >, >>, |, 2>, 2>>


          2. Polecenia:
                    – nul
                    – con
                    – com1 (aux) … com9
                    – lpt1 (prn) … lpt9          3. Ścieżki względna i bezwzględna
                    D:\
                       |– dom
                             |– okno
                             |– drzwi
                                    |– klamka


                    Ścieżka bezwzględna (poprzedzona nazwą dysku): D:\dom\drzwi\klamka
                    Ścieżka względna: ..\..\okno          4. Smbole wieloznaczne:
                    dir *.txt (wypisze wszystkie pliki txt z katalogu bieżącego)
                    dir ???.txt (wypisze wszystkie pliki txt których nazwa składa się z 3
                                     dowolnych znaków i które znajdują się w katalogu bieżącym)          5. Polecenia:
                    – cd
                    – dir
                    – type
                    – copy
                    – move
                    – ren
                    – del
                    – rd
                    – echo
                    – if
                    – for
                    – for /l
                    – set
                    – set /p
                    – %0, %1 … %9, %*

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA