Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 42: LINUX – ZARZĄDZANIE DYSKAMI

 

 

1. POJĘCIA ZWIĄZANE Z DYSKIEM
          a) fizyczny adres CHS
                    – C – cylinder – zestaw ścieżek o tej samej średnicy
                    – H – głowica – tyle głowic ile powieżchni dysku
                    – S – sektor – wycinek koła (512B)

 

          b) adres logiczny (numer klastra | numer jednostki alokacji)

 

 

 

10 - DYSK TWARDY Z PUNKTU WIDZENIA SO

 

 

 

 


          c) systemy plików
                    – FAT12 | FAT 16 | FAT32 | exFAT              |Windows|
                    – ext3 | ext4                                             |Linux|
                    – NTFS                                                     |Windows|

 

 

                    Rozmiar klastra 2n × 512B
                    Maksymalny klaster FATowskich systemów 64kB
                    Maksymalna partycja 2n klastrów × wielkość_klastra

 

          d) partycje
                    Styl partycjonowania MBR (512B) ← tablica partycji

                                                                                ↑ 

                                                                        miejce na 4 wpisy (4 partycje)

 

                    Dysk logiczny = (Linux) Partycja logiczna

 

 

 

47 - STYL PARTYCJONOWANIA MBR

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMY DO ZARZĄDZANIA PARTYCJAMI W LINUX
          fdisk → tworzenie partycji
          cfdisk → tworzenie partycji
          parted → zmiana wielkości partycji (bez utraty danych)
          sfdisk

 

 

          Przykłady użycia:
          …# fdisk –l → wyświetla info o partycjach
          …# fdisk /dev/sda → nowa partycja

 

 

3. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWEJ TABLICY PARTYCJI
          sfdisk –d /dev/sda > sda.out → tworzenie kopii zapasowej
          sfdisk /dev/sda < sda.out → przywracanie tablicy partycji

 

 

4. TWORZENIE SYSTEMÓW PLIKÓW NA WYBRANEJ PARTYCJI
          ...# /sbin/mkfs.ext3 /dev/sda1
          …# mkfs.vfat /dev/sda5
                            
                            ∟ dyskietka = FAT12

 

 

           …# mkfs.reiserfs /dev/sda2
          …# mkswap /dev/sda6
                                       
                                       ∟Tworzenie partycji wymiany na 6 partycji logicznej

                                         (tworzenie wirtualnej pamięci poszerzającej RAM)

 

 

5. MONTOWANIE SFORMATOWANYCH PARTYCJI
          W systemie operacyjnym Windows (NTFS) także można zamontować

          i odmontować wolumin.

 

          ...# mount /dev/fd0 /media/floppy → dyskietka będzie widziana w kat. Flopy
          …# mount –t msdos /dev/fd0 /media/flopy
                                 
                                 ∟ Podanie systemu plików (FAT12)

 

 

          ...# mount /media/floppy → odmontowywanie

 

 

 

6. POLECENIA
          free [–b, –k, –m, –g] → sprawdza wolną przestrzeń
          df → sprawdza montowania plików na dysku

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA