Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 43: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W SYSTEMIE LINUX

 

 

1. POJĘCIE PROCESU
          Z każdym procesem jest związany Identyfikator PID i identyfikator

          procesu macieżystego PPID.

 

          INIT – pierwszy proces – rodzic wszystkich procesów

 

 

2. POLECENIE PS
          ps → wyświetli listę procesów dla aktualnej powłoki
          ps –f → wyświetli szczegółową listę procesów dla aktualnej powłoki
          ps –f –e → wyświetli szczegółową listę procesów dla danego użytkownika
          ps –a → wyświetli wszystkie procesy wszystkich użytkowników
          ps –l –f –e → wyświetli szczegółową listę procesów dla danego

             użytkownika w długim formacie (bardziej szczegółowo)

 

 

3. POLECENIE PSTREE
          Wyświetli hierarchię procesów od procesu INIT

 

 

4. POLECENIE TOP
          Wyświetla oprucz procesów zalogowanych użytkowników zajętość

          procesora oraz dodatkowe informacje (interaktywne polecenie ps, odświeża się)

 

 

5. KSYSGUARD (środowisko graficzne KDE)
          GTOP (środowisko graficzne GNOME)

 

 

6. KASOWANIE PROCESÓW
          ps –t tty3 → sprawdzanie procesów tty3
          tty → wyświetli numer terminala
          kill –9 111 → bezwzględne kasowanie procesu 111 (111 ← PID)
          kill – KILL 111 → bezwzględne kasowanie procesu 111

 

 

7. ZMIANA PRIORYTETU PROCESU – „UGRZECZNIANIE PROCESU”
„Im mniejszy priorytet tym proces jest grzeczniejszy – czeka cierpliwie na swoją kolej”

 

          renice                                     -20 ≤ nice ≤ 19
          renice +10 3333
                                 
                               PID


          nice –n +10 vi
                                ↑
                       Nazwa procesu → vi – klasyczny edytor tekstowy

 

 

8. URUCHAMIANIE PROCESÓW W TLE (PROCESY DRUGOPLANOWE)
          polecenie &
          Np.: vi &

 

 

          fg → przywróci zatrzymany ostatnio proces na pierwszy plan
          jobs → wyświetli procesy w tle
          fg %numer_procesu_wyświetlonego_przez_jobs → przywracanie procesu
          bg → ostatni proces zastopowany w tle zostanie uruchomiony w tle

 

 

 

9. PRZESZUKIWANIE DANYCH TEKSTOWYCH
          grep
                    grep ala → wyświetli linie zawierające ciąg znaków ala
                    grep [aeix] → wyświetli linie zawierające ciąg znaków aeix
                    grep [a–d] → wyświetli linie zawierające ciąg znaków abcd
                    grep b$ → wyświetli linie kończące się na b
                    grep ^m → wyświetli linie zaczynające się od m

 

 

10. PRZETWARZANIE POTOKOWE
          ls –l /dev | grep ^d |wc –l → wyświetli w długim formacie zawartość

                                 katalogu dev przekarze do grep, który wyszuka wszystkie

                                 wiersze zaczynające się od d i przekaże do wc, które policzy

                                 linie przekazane od grepa. Skutek: polecenie wyświetli liczbę

                                 plików zaczynających się od d w katalogu dev.

 

 

11. PRZEKIEROWANIA
           cat ~\plik4 2> /dev/null → przekierowanie błędów polecenia cat do null
          cat < plik1 > plik2 → kopia pliku1 pod nazwą plik2

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA