Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 44: STRATEGIE WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH

 

BACKUP = KOPIA ZAPASOWA ≠ ARCHIWIZACJA

                                                                                                    
                                                                                Przeniesienie danych

                                                                                na wolniejsze nośniki

 

 

1. BACKUP
          pełny – archiwizacja wszystkich danych, niezależnie od czasu

                         kiedy były archiwizowane poprzednio.


          przyrostowy – archiwizowane są tylko pliki zmienione od ostatniego

                         pełnego lub przyrostowego backupu.


          różnicowy – archiwizowane są tylko pliki zmienione od

                         ostatniego pełnego backupu.

 

 

2. NOŚNIKI
          – taśmy magnetyczne (najtańsze i najpopularniejsze)

 

 

3. STRATEGIE


          a) grandfather–father–son (dziadek–ojciec–syn)

                    – wymaga 21 taśm (zestawów taśm) na rok.

 


                    – 4 taśmy (nazywane poniedziałek, wtorek, środa i czwartek)

                    przeznaczone są na backup przyrostowy lub różnicowy każdego

                    wieczora.


                    – 5 taśm tygodniowych przeznaczonych jest na pełny backup

                    w każdy piątek


                    – 12 taśm miesięcznych na backup miesięczny (pod koniec miesiąca)

 

 

          b) strategia Hanoi

 

 

 


          wbadmin start backup –backuptarget:e: –include:c:

              ↓

          kopia zapasowa z CMD + obraz systemu

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA