Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 45: LINUX – ARCHIWIZACJA I KOMPRESJA DANYCH

 

 

1. PROGRAMY ARCHIWIZUJĄCE

          Program tworzący kopię zapasową (archiwizujący) z zasady łączy kilka

          plików w jeden. Klasyczny program kompresujący dla jednego pliku tworzy

          jeden plik skompresowany.


          WinRAR → *.zip, *.rar

 

 

 

2. KOPIA ZAPASOWA W LINUX
          Program: tar
          Składnia: tar opcja nazwa_pliku
          Opcje: –c → nowe archiwum
                    –t → wyświetli zawartość archiwum
                    –x → rozpakuje zawartość archiwum
                    –f → pozwala określić nazwę pliku
                    –z → używa programu gzip do kompresji
                    –j → używa programu gzip2 do kompresji
                    –v → operacja interaktywna
                    –u → kopia przyrostowa

 

 

          Przykłady:
                    tar –cvf archiwum.tar /home
                    gzip archiwum.tar → Powstanie: archiwum.tar.gz
                    tar –zcvf archiwum.tgz /home → Powstaje: archiwum.tgz

 

          Rozpakowywanie archiwum:
                    gzip –g archiwum.tar.gz
                    tar –xvf archiwum.tar
                    tar –zxvf archiwum.tgz

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA