Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 48: PROGRAMOWANIE W JĘZYKU POWŁOKI.

 

 

1. INSTRUKCJA WARUNKOWA IF

 

 

48 - INSTRUKCJA WARUNKOWA IF

 

 

 

 

          a) if <warunek> then <polecenia> fi

 

          b) if <warunek> then <Polecenia_1> else <Polecenia_2> fi

 

          c) Zapis warunku:
                    e ścieżka_do_pliku → Jeśli istnieje
                    f ścieżka_do_pliku → Czy to jest zwykły plik
                    d ścieżka_do_pliku → Czy to jest katalog
                    r ścieżka_do_pliku → Czy osoba uruchamiająca skrypt może odczytać plik
                    w ścieżka_do_pliku → Czy osoba uruchamiająca skrypt może zapisać plik
                    x ścieżka_do_pliku → Czy osoba uruchamiająca skrypt może wykonać plik

                    z ciąg_znaków → Sprawdzanie czy to jest zbiór pusty (0=Prawda)
                    n ciąg_znaków → Sprawdzanie czy to jest zbiór niepusty

 

 

                    ciąg1! = ciąg2 → Sprawdzanie czy ciągi są nierówne
                    ciąg1 = ciąg2 → Sprawdzanie czy ciągi są równe

 

                    liczba1 –eq liczba2 → Sprawdza czy ciągi są nierówne
                    liczba1 –ne liczba2 → Sprawdzanie czy ciągi są równe
                    liczba1 –lt liczba2 → Sprawdzanie czy ciąg jest mniejszy niż
                    liczba1 –le liczba2 → Sprawdzanie czy ciąg jest mniejszy lub równy
                    liczba1 –gt liczba2 → Sprawdzanie czy ciąg jest większy niż
                    liczba1 –ge liczba2 → Sprawdzanie czy ciąg jest większy lub równy

 

 

2. INSTRUKCJA WARUNKOWA CASE

 

 

49 - INSTRUKCJA WARUNKOWA CASE

 

  

                    case <zmienna> in
                    <wzorzec_1>) <instrukcje>;;
                    <wzorzec_2>) <instrukcje>;;
                    
                    
                    
                    <wzorzec_X>) <instrukcje>;; → jeśli nie znajdzie wzorca wykona
                    esac instrukcje *


3. PĘTLA PROGRAMOWA WHILE

cytat z lekcji:
„JEDZ ZUPĘ AŻ TALERZ BĘDZIE PUSTY”

 

 

50 - PETLA PROGRAMOWA WHILE

 


                    while <warunek> do
                    <instrukcje>
                    done

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA