Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 11: ROZUMIEMY ISTOTĘ PRAWA (p. s. 78-84)

 

 

 

* Wyjaśnienie co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych, moralnych i obyczajowych.


* Podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnienie konsekwencji ich łamania.

 

* Uzasadnienie potrzeby niezależności i niezawisłości sędziów.

 

 

 

 

1. Istota i funkcje prawa.

 

2. Rodzaje norm społecznych:

- prawne,
- moralne,
- religijne,
- obyczajowe.

 

3. Podstawowe zasady prawa i skutki ich łamania.

 

4. Zasady funkcjonowania sądów w Polsce.

 

 

 

 


Zadanie domowe.

Dokonaj wyboru wyższości jednego rodzaju prawa nad drugim (prawo pisane vel prawo zwyczajowe) i uzasadnij swój wybór, podając minimum 2-3 argumenty.

 

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA