Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 12: ROZRÓŻNIAMY GAŁĘZIE PRAWA (p. s. 85-91)

 

 

 

* Źródła prawa; znajdywanie wskazanych aktów prawnych i interpretacja prostych przepisów prawnych.

 

* Wyjaśnienie różnic między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; wskazanie w których kodeksach można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy.

 

 

 

 

1. Źródła prawa – akty normatywne / prawne.

 

2. Klasyfikacje źródeł prawa.

 

3. Gałęzie prawa.

 

4. Struktura sądownictwa w Polsce.

 

5. Organy ochrony prawnej i kontroli.

 

 

 

 


Zadanie domowe.
Zad 2, podr. str. 91 – dopisz 2 dodatkowe przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy zgodnie z Kodeksem postępowania karnego oraz Kodeksem postępowania cywilnego.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA