Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 13: UCZESTNICZYMY W PROCESIE KARNYM (p. s. 92-97)

 

 

 

* Przedstawienie uczestników i przebiegu procesu sądowego karnego; uzasadnienie znaczenia mediacji;


* Wymienienie głównych praw, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa;

 

 

 

 

1. Prawo karne i sądowy proces karny:

- uczestnicy procesu karnego,
- przebieg procesu karnego.

 

2. Prawa i obowiązki stron procesu karnego.

 

3. Mediacje i mediatorzy sądowi.

 

 

 


Zadnie domowe.

1. Zad. nr 1, podr. str. 97.

2. Przedstaw swoje poglądy na temat zasadności kary śmierci; prezentowane
stanowisko uzasadnij co najmniej 2-3 argumentami.

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA